نیر- امام جمعه شهرستان نیر گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا از نیازهای اساسی کشور و یک وظیفه همگانی، اسلامی و انقلابی است.

نیر- امام جمعه شهرستان نیر گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا از نیازهای اساسی کشور و یک وظیفه همگانی، اسلامی و انقلابی است.