روحیه تعاون باید در جامعه نهادینه شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز گفت: روحیه تعاون و تشویق مردم به این سمت و سو باید در جامعه گسترش یافته و نهادینه شود.

روحیه تعاون باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه
تبریز گفت: روحیه تعاون و تشویق مردم به این سمت و سو باید در جامعه
گسترش یافته و نهادینه شود.