رشد ۱.۲۸ درصدی پرداخت زکات در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی از رشد ۱.۲۸ برابری پرداخت زکات در این استان در سال ۱۳۹۹ خبر داد.

رشد ۱.۲۸ درصدی پرداخت زکات در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام
خمینی (ره) آذربایجان شرقی از رشد ۱.۲۸ برابری پرداخت زکات در این
استان در سال ۱۳۹۹ خبر داد.