رئیس بنیاد شهید درگذشت همسر و مادر شهیدان «ابراهیمی» را تسلیت گفت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درگذشت همسر و مادر شهیدان «ابراهیمی» را تسلیت گفت.

رئیس بنیاد شهید درگذشت همسر و مادر شهیدان «ابراهیمی» را تسلیت گفت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درگذشت همسر و
مادر شهیدان «ابراهیمی» را تسلیت گفت.