اردبیل- رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: ما نیز از رئیس جمهور انتظار داریم تا به انتصابات سرعت داده و برخی تصمیم‌گیری‌ها را با تعلل انجام ندهد.

اردبیل- رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: ما نیز از رئیس جمهور انتظار داریم تا به انتصابات سرعت داده و برخی تصمیم‌گیری‌ها را با تعلل انجام ندهد.