دشمن معیشت و سفره مردم را هدف قرار داده است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت: دشمن معیشت و سفره مردم را هدف قرار داده است و باید مسئولان در این خصوص هوشیار باشند.

دشمن معیشت و سفره مردم را هدف قرار داده است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت:
دشمن معیشت و سفره مردم را هدف قرار داده است و باید مسئولان در این
خصوص هوشیار باشند.