دشمن به دنبال دوقطبی سازی جامعه با شعار «موشک یا معیشت» است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه امامت تبریز گفت: دشمن به دنبال دوقطبی سازی جامعه با شعار «موشک یا معیشت» است.

دشمن به دنبال دوقطبی سازی جامعه با شعار «موشک یا معیشت» است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه امامت
تبریز گفت: دشمن به دنبال دوقطبی سازی جامعه با شعار «موشک یا معیشت»
است.