اردبیل- نائب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: پیمانکار تجهیز و توسعه دستگاه‌های شهربازی شورابیل موظف به خرید و راه‌اندازی دستگاه بازی ویژه کودکان معلول شد.

اردبیل- نائب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: پیمانکار تجهیز و توسعه دستگاه‌های شهربازی شورابیل موظف به خرید و راه‌اندازی دستگاه بازی ویژه کودکان معلول شد.