خسارت سنگین تگرگ به ۶۸۰۰ هکتار از باغات و زمین‌های زراعی اهر به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس از خسارت سنگین تگرگ به بیش از ۶۸۰۰ هکتار از باغات و زمین‌های زراعی اهر خبر داد.

خسارت سنگین تگرگ به ۶۸۰۰ هکتار از باغات و زمین‌های زراعی اهر

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس از خسارت سنگین
تگرگ به بیش از ۶۸۰۰ هکتار از باغات و زمین‌های زراعی اهر خبر
داد.