حریف آسیایی تراکتور به دنبال جذب هافبک بارسلونا به گزارش کانال خبری تبریز , باشگاه النصر عربستان تلاش خود را برای جذب هافبک تیم بارسلونا اسپانیا آغاز کرده است.

حریف آسیایی تراکتور به دنبال جذب هافبک بارسلونا

به گزارش کانال خبری تبریز , باشگاه النصر عربستان تلاش خود را برای جذب هافبک تیم
بارسلونا اسپانیا آغاز کرده است.