اردبیل- رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان اردبیل گفت: در مقطع کنونی جریان انقلابی حق اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها را ندارد و باید تمام فعالیت‌ها به صورت منطقی انجام شود.

اردبیل- رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان اردبیل گفت: در مقطع کنونی جریان انقلابی حق اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها را ندارد و باید تمام فعالیت‌ها به صورت منطقی انجام شود.