تیپ ۳۷ زمینی سپاه اردبیل به کمک دانشگاه علوم پزشکی آمد به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، شهرام حبیب زاده ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونای جهش یافته دلتا در استان اردبیل اظهار کرد: تداوم شرایط حاد کرونایی در استان اردبیل […]

تیپ ۳۷ زمینی سپاه اردبیل به کمک دانشگاه علوم پزشکی آمد

به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، شهرام حبیب زاده ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونای جهش یافته دلتا در استان اردبیل اظهار کرد: تداوم شرایط حاد کرونایی در استان اردبیل و کمبود تخت بیمارستانی و کادر درمان ایجاب کرد تا از توان امکاناتی و فنی تیپ ۳۷ سپاه حضرت عباس (ع) استان برای درمان بیماران استفاده کنیم.