توقف سایپا برابر قعرنشین/ آلومینیوم از سد صنعت نفت گذشت به گزارش کانال خبری تبریز , تیم های فوتبال سایپا و آلومینیوم اراک دیدارهای هفته بیست و دوم خود را با تساوی و پیروزی پشت سر گذاشتند.

توقف سایپا برابر قعرنشین/ آلومینیوم از سد صنعت نفت گذشت

به گزارش کانال خبری تبریز , تیم های فوتبال سایپا و آلومینیوم اراک دیدارهای هفته
بیست و دوم خود را با تساوی و پیروزی پشت سر گذاشتند.