اردبیل – روزهای پرنوسان کرونا در استان اردبیل در حالی ادامه دارد که ابتلا به این ویروس جان ۳ شهروند اردبیلی را در ۲۴ ساعت گذشته گرفته و ۱۸ بیمار جدید را روانه بیمارستان کرده است.

اردبیل – روزهای پرنوسان کرونا در استان اردبیل در حالی ادامه دارد که ابتلا به این ویروس جان ۳ شهروند اردبیلی را در ۲۴ ساعت گذشته گرفته و ۱۸ بیمار جدید را روانه بیمارستان کرده است.