اردبیل- رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی گفت: بزرگترین سرمایه ایرانیان فرهنگ غنی و متعالی دینی و اسلامی است که همواره اعتلای این کشور را زمینه‌ساز شده است.

اردبیل- رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی گفت: بزرگترین سرمایه ایرانیان فرهنگ غنی و متعالی دینی و اسلامی است که همواره اعتلای این کشور را زمینه‌ساز شده است.