خلخال – مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلخال از برنامه‌ریزی برای اجرای همایش تجلیل از مفاخر و مشاهیر خلخال در سال آینده خبر داد.

خلخال – مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلخال از برنامه‌ریزی برای اجرای همایش تجلیل از مفاخر و مشاهیر خلخال در سال آینده خبر داد.