باشگاه تراکتور از رسول خطیبی حمایت قاطعی دارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر تیم فوتبال تراکتور در خصوص شایعات مطرح شده در خصوص اخراج رسول خطیبی از تراکتور گفت: باشگاه تراکتور از رسول خطیبی سرمربی خود حمایت قاطعی دارد.

باشگاه تراکتور از رسول خطیبی حمایت قاطعی دارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر تیم فوتبال تراکتور در خصوص شایعات مطرح شده
در خصوص اخراج رسول خطیبی از تراکتور گفت: باشگاه تراکتور از رسول
خطیبی سرمربی خود حمایت قاطعی دارد.