اردبیل- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: هنرواره «ایران دل» گامی بزرگ و عملی در راستای حفظ آرمان‌های اسلامی و فرهنگی ایران در عرصه‌های ملی و جهانی است.

اردبیل- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: هنرواره «ایران دل» گامی بزرگ و عملی در راستای حفظ آرمان‌های اسلامی و فرهنگی ایران در عرصه‌های ملی و جهانی است.