اولین کفش ورزشی میخی به گزارش رسانه خبری هاریکا از آخرین اخبار اردبیل، با توجه به اهمیت انتخاب کفش ورزشی مناسب توسط ورزشکاران برای جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های حین ورزش به بدن ورزشکار به‌ویژه به قسمت کمر و اندام تحتانی از جمله زانو و مفاصل پا، محققان بسیجی اردبیل موفق به طراحی و ساخت […]

اولین کفش ورزشی میخی

به گزارش رسانه خبری هاریکا از آخرین اخبار اردبیل، با توجه به اهمیت انتخاب کفش ورزشی مناسب توسط ورزشکاران برای جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های حین ورزش به بدن ورزشکار به‌ویژه به قسمت کمر و اندام تحتانی از جمله زانو و مفاصل پا، محققان بسیجی اردبیل موفق به طراحی و ساخت اولین کفش ورزشی میخی در سطح کشور و جهان با قابلیت پیشگیری از آسیب‌های ورزشی در ورزشکاران رشته دو و میدانی شدند.

طراحی و ساخت این کفش ورزشی توسط دکتر امیرعلی جعفرنژاد گرو، عضو هیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و احسان فخری میرزانق، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیومکانیک ورزشی از دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفت.

کفشی که ضربه‌های وارده به پای ورزشکاران را خنثی می‌کند

از ویژگی‌های این کفش ورزشی باید گفت که میخ‌هایی به‌کار رفته در زیره این کفش، نیروها و ضربه‌های وارده طی دویدن به پای ورزشکاران را خنثی می‌کند.

همچنین میخ‌های به‌کار گرفته شده در زیره این کفش‌ها از پای پرونیت دوندگان یا همان چرخش داخلی مچ پا که منجر به ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیر مانند شین اسپلینت و استرس فرکچر زانو دوندگان و حتی کمر درد مزمن می‌شود، جلوگیری می‌کند.

این کفش ورزشی مورد تایید فدارسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران بوده و برای اخذ مجوز از فدارسیون جهانی دو و میدانی نیز تلاش می‌شود.