اردبیل – رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردبیل از اجرای یک هزار و ۴۵۵ نفر روز تبلیغ دینی با حضور ۴۸۰ نفر روحانی و امام محله به مناسبت ماه شعبان در استان اردبیل خبر داد.

اردبیل – رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردبیل از اجرای یک هزار و ۴۵۵ نفر روز تبلیغ دینی با حضور ۴۸۰ نفر روحانی و امام محله به مناسبت ماه شعبان در استان اردبیل خبر داد.