اصرار در مطالبه‌گری شرط پویایی سیستم مدیریتی کشور است به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، سید عبدالله طباطبایی ظهر پنجشنبه در نشست مجمع مطالبه‌گران استان اردبیل اظهار کرد: مطالبه گری در جامعه و از سوی مردم زمانی نتیجه خواهد داد که استمرار داشته باشد و اگر مردم به ویژه جوانان و قلم […]

اصرار در مطالبه‌گری شرط پویایی سیستم مدیریتی کشور است

به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، سید عبدالله طباطبایی ظهر پنجشنبه در نشست مجمع مطالبه‌گران استان اردبیل اظهار کرد: مطالبه گری در جامعه و از سوی مردم زمانی نتیجه خواهد داد که استمرار داشته باشد و اگر مردم به ویژه جوانان و قلم به دستان در استان اردبیل می‌خواهند یک جامعه پویا و آرمانی را عاری از هر گونه مشکلات اجتماعی و فرهنگی شاهد باشند باید در طرح مطالبه خود جدیت داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مجمع مطالبه‌گران استان باید مطالبه شونده را آماج مطالبات خود کنند، افزود: طرح مطالبه فقط برای یک بار و آن هم خارج از اصول و قاعده خاص هرگز به نتیجه نرسیده است و اگر امروز بعد از پشت سر نهادن چله اول انقلاب چندان اقدام قابل توجهی در عرصه اجتماعی و فرهنگی شاهد نیستیم ناشی از عدم مطالبه‌گری صحیح است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تأثیر مطالبه‌گری در کاهش امور قضائی و حقوقی دخیل دانست و تصریح کرد: اگر ما امروز به درستی از مسئولان درخواست انجام وظیفه و خدمت به ملت را داشته باشیم در تمامی حوزه‌ها اعم از اقتصاد، فرهنگ، هنر و جامعه مدیریت شهری بی‌شک ۸۰ درصد مشکلات ما در دستگاه قضائی قبل از ورود به این دستگاه حل خواهد شد و اصلاً نیازی به این حجم از پرونده‌ها نخواهیم داشت.
طباطبایی همچنین خاطرنشان کرد: اگر در یک جامعه همه افراد به نحو احسن کار خود را انجام دهند بی‌شک جامعه‌ای رو به رشد و آرمانی خواهیم داشت و هدف انقلاب اسلامی نیز بر پایه تشکیل جامعه‌ای آرمان‌گرا و مستقل است.
وی به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر نیز اشاره و اضافه کرد: دعوت به کار نیک و بازدارندگی از کار ناپسند در نوع خود به مطالبه‌گری مربوط می‌شود که اثرات این اقدام نیز در جامعه‌ای که با هدف و در مسیری روشن و مستقل پیش می‌رود مشخص خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین تصریح کرد: در دایره مدیریتی رؤسای کشور این قابلیت هست که کارهای خود را به روش‌های مختلف توجیه کرده و با شگرد سلب مسئولیت در بسیاری از امور عواقب را گردن نگیرند اما تنها اصلی که می‌تواند همین مدیران را مقید به انجام وظیفه کند مطالبه‌گری از سوی مردم است.