اردبیل- رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: استان اردبیل با خوشنامی تمام در این ۴۳ سال نه تنها گره کوری برای نظام درست نکرده بلکه هزینه‌ای را نیز به کشور تحمیل نکرده است.

اردبیل- رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: استان اردبیل با خوشنامی تمام در این ۴۳ سال نه تنها گره کوری برای نظام درست نکرده بلکه هزینه‌ای را نیز به کشور تحمیل نکرده است.