اردبیل با برف به پیشواز بهار می‌رود به گزارش کانال خبری ایران در کانال اخبار اردبیل اردبیل با برف به پیشواز بهار می‌رود به گزارشهاریکا خبر، با ورود سامانه بارشی جدید به استان اردبیل از صبح امروز بارش برف در نقاط مختلف استان به ویژه در مناطق مرکزی جنوبی آغاز شده و با حاکمیت هوای […]

اردبیل با برف به پیشواز بهار می‌رود

به گزارش کانال خبری ایران در کانال اخبار اردبیل اردبیل با برف به پیشواز بهار می‌رود به گزارشهاریکا خبر، با ورود سامانه بارشی جدید به استان اردبیل از صبح امروز بارش برف در نقاط مختلف استان به ویژه در مناطق مرکزی جنوبی آغاز شده و با حاکمیت هوای سرد تا اکنون ادامه دارد. امیدوارم خبر اردبیل با برف به پیشواز بهار می‌رود براتون مفید بوده باشه

 
2022-03-16 06:48:58