اردبیل- مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل گفت: احیا و غنی‌سازی جنگل فندقلو با تولید نهال بومی به مساحت ۲۴ هکتار در حال اجراست.

اردبیل- مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل گفت: احیا و غنی‌سازی جنگل فندقلو با تولید نهال بومی به مساحت ۲۴ هکتار در حال اجراست.