اردبیل-بنا به تصمیم ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان اردبیل تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی از روز شنبه ۲۱ اسفندماه تا پایان سال بصورت ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) برگزار خواهد شد.

اردبیل-بنا به تصمیم ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان اردبیل تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی از روز شنبه ۲۱ اسفندماه تا پایان سال بصورت ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) برگزار خواهد شد.