اردبیل- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه قضا در اردبیل برای هرگونه حمایت قانونی از توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری در این زمینه آمادگی دارد.

اردبیل- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه قضا در اردبیل برای هرگونه حمایت قانونی از توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری در این زمینه آمادگی دارد.