وضعیت هوا در اردبیل وضعیت هوا در اردبیل هوای امروز استان اردبیل صاف در طول روز با افزایش نسبی دما و در بعدازظهر وزش باد پیش بینی شده است.

وضعیت هوا در اردبیل

وضعیت هوا در اردبیل هوای امروز استان اردبیل صاف در طول روز با افزایش نسبی دما و در بعدازظهر وزش باد پیش بینی شده است.