وضعیت آب و هوای اردبیل در جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ پیش بینی آب و هوای اردبیل در جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ هوای امروز استان اردبیل صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد و در بعدازظهر در برخی مناطق باد تند و در اواخر وقت در نواحی جنوبی و مناطق منتهی به کوه سبلان احتمال […]

وضعیت آب و هوای اردبیل در جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

پیش بینی آب و هوای اردبیل در جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ هوای امروز استان اردبیل صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد و در بعدازظهر در برخی مناطق باد تند و در اواخر وقت در نواحی جنوبی و مناطق منتهی به کوه سبلان احتمال رگبار پیش بینی شده است.