یک واحد مرغ فروشی غیر بهداشتی در مریوان پلمب شد به گزارش خبر هاریکا از اخبار کردستان , بازرسان شبکه دامپزشکی در بازرسی از این واحد صنفی چندین بار متوالی فرآورده فاسد و تاریخ گذشته را کشف کرده بودند، لذا بعد از اخذ دستور قضایی حکم پلمب آن صادر و اجرایی شد. دکتر پیریونسی اظهار […]

یک واحد مرغ فروشی غیر بهداشتی در مریوان پلمب شد

به گزارش خبر هاریکا از اخبار کردستان , بازرسان شبکه دامپزشکی در بازرسی از این واحد صنفی چندین بار متوالی فرآورده فاسد و تاریخ گذشته را کشف کرده بودند، لذا بعد از اخذ دستور قضایی حکم پلمب آن صادر و اجرایی شد.
دکتر پیریونسی اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ مراکز عرضه سطح شهر مریوان اعم از مرغ فروشی ها ، قصابی‌ها، جگری‌ها ، رستوران‌ها‌، کبابی‌ها، فروشگاه های زنجیره ای و … از مورخ ۲۴ اسفند تا ۱۴ فروردین هر روز توسط پرسنل اداره دامپزشکی به صورت مکرر بازید خواهند شد.
وی گفت از همشهریان محترم میخواهیم در هنگام خرید مرغ و جگر و سنگدان به تاریخ انقضای آن دقت نمایند.