معدوم‌سازی یک تن فرآورده خام دامی فاسد در گلستان به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گلستان ،معاون سلامت دامپزشکی گلستان گفت: در راستای طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی بر مراکز تولید، عرضه و نگهداری مواد غذایی که از ۲۵ اسفند ۹۹ شروع و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه داشت، مجموعا یک هزار و ۱۱۸ […]

معدوم‌سازی یک تن فرآورده خام دامی فاسد در گلستان

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گلستان ،معاون سلامت دامپزشکی گلستان گفت:

در راستای طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی بر مراکز تولید، عرضه و نگهداری مواد غذایی که از ۲۵ اسفند ۹۹ شروع و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه داشت، مجموعا یک هزار و ۱۱۸ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در سطح استان ضبط و معدوم‌سازی شد.

در این طرح ضمن بازدید از ۲ هزار و ۳۹ مرکز عرضه و رستوران در سراسر استان، ۱۵ مورد از موارد تخلف منجر به تذکر کتبی و ۸ مورد نیز به مراکز قضایی معرفی شدند.