دوز سوم را چه کسانی دریافت خواهند کرد؟ به گزارش اخبار کرونا در ایران یک فوق تخصص بیماری های عفونی و نقص ایمنی گفت: 🔹افراد دارای نقص سیستم ایمنی مثل افرادی که شیمی درمانی می شوند، افراد پیوند عضو، ایدز، دیابتی هایی که بیش از ۱۰ سال از دیابت آنها گذشته و … باید براساس […]

دوز سوم را چه کسانی دریافت خواهند کرد؟

به گزارش اخبار کرونا در ایران یک فوق تخصص بیماری های عفونی و نقص ایمنی گفت:
🔹افراد دارای نقص سیستم ایمنی مثل افرادی که شیمی درمانی می شوند، افراد پیوند عضو، ایدز، دیابتی هایی که بیش از ۱۰ سال از دیابت آنها گذشته و … باید براساس شدت و خاموشی بیماری که دارند و داروهایی که مصرف می کنند، واکسن کرونا بزنند و حتی این افراد تنها گروهی هستند که توصیه جهانی بر دریافت دوز سوم واکسن را دارند.