دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش در آزادشهر به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گلستان ،سرهنگ “سید داوود حسینی” گفت: بدنبال کسب خبری مبنی بر رجز خوانی و قدرت نمایی دو نفر از اراذل و اوباش شهرستان در فضای مجازی که اقدام آنان موجب نارضایتی مردم شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور […]

دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش در آزادشهر

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گلستان ،سرهنگ “سید داوود حسینی” گفت: بدنبال کسب خبری مبنی بر رجز خوانی و قدرت نمایی دو نفر از اراذل و اوباش شهرستان در فضای مجازی که اقدام آنان موجب نارضایتی مردم شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ حسینی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و تحقیقات تخصصی، موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی هر دو نفر را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی آزادشهر با بیان اینکه متهمان سوابق متعدد شرارت، مزاحمت برای شهروندان و درگیری در پرونده دارند، تصریح کرد: اراذل و اوباش دستگیر شده پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضائي شدند.