برکناری معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان به دلیل واکسن‌خواری به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گلستان ،همسر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان واکسن خارج از نوبت و اولویت کرونا را دریافت کرد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان  این خبر را تائید کرد. پس از انتشار خبر در رسانه‌ها، حکم عزل وی و […]

برکناری معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان به دلیل واکسن‌خواری

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گلستان ،همسر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان واکسن خارج از نوبت و اولویت کرونا را دریافت کرد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان  این خبر را تائید کرد.

پس از انتشار خبر در رسانه‌ها، حکم عزل وی و تعیین سرپرست این معاونت توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان صادر شد.

طی این حکم «محمد مهدی زرگران» متخصص داخلی به‌عنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان منصوب شد.