۷۸۰۰ دانش‌آموز زنجانی در امتحانات نهایی شرکت می کنند به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: هشت هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز زنجانی در امتحانات نهایی پایه دوازدهم شرکت می‌کنند و در این راستا تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود. وی با بیان اینکه در شرایط عادی ۶۰ حوزه […]

۷۸۰۰ دانش‌آموز زنجانی در امتحانات نهایی شرکت می کنند

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: هشت هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز زنجانی در امتحانات نهایی پایه دوازدهم شرکت می‌کنند و در این راستا تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود.

وی با بیان اینکه در شرایط عادی ۶۰ حوزه امتحانی برای امتحانات در نظر گرفته می‌شد، اظهار کرد: در حال حاضر این تعداد به ۱۰۰ حوزه افزایش یافته است.

مظفری با بیان اینکه در شرایط عادی امتحانات طی ۱۱ روز برگزار می‌شد، گفت: در ایام کرونا برگزاری امتحانات به ۲۲ روز افزایش یافته و یک هزار و ۵۰۰ نفر عوامل اجرایی برای برگزاری امتحانات کمک می‌کنند.

مظفری تاکید کرد: با مساعدت شهرداری زنجان ۱۰۰ هزار ماسک به دانش‌آموزان اختصاص یافته است.