کوچ بهاره عشایر خراسان شمالی آغاز شد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان شمالی ،کوچ بهاره عشایر خراسان شمالی از مناطق قشلاقی شهرستان مراوه‌تپه به ییلاقات و چراگاه‌های کوهستانی این استان از اواخر هفته گذشته با تاخیر حدود ۲۰ روزه آغاز شده است.

کوچ بهاره عشایر خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان شمالی ،کوچ بهاره عشایر خراسان شمالی از مناطق قشلاقی شهرستان مراوه‌تپه به ییلاقات و چراگاه‌های کوهستانی این استان از اواخر هفته گذشته با تاخیر حدود ۲۰ روزه آغاز شده است.