کشف بیش از هزار کیلوگرم مواد مخدر در گیلان به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گیلان ،جانشین فرمانده انتظامی گیلان گفت : از ابتدای امسال تاکنون بیش از هزار کیلوگرم مواد مخدر در گیلان کشف و ضبط شد. از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۱۱۵ کیلوگرم مواد مخدر در گیلان کشف شد که در […]

کشف بیش از هزار کیلوگرم مواد مخدر در گیلان

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گیلان ،جانشین فرمانده انتظامی گیلان گفت :

از ابتدای امسال تاکنون بیش از هزار کیلوگرم مواد مخدر در گیلان کشف و ضبط شد.

از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۱۱۵ کیلوگرم مواد مخدر در گیلان کشف شد که در مقایسه با پارسال ۶۴ درصد بیشتر است.

در همین رابطه ۴ هزار و ۸۶۰ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر هم دستگیر شدند که ۱۳ درصد بیشتر از پارسال است.