کارگردان «معمای شاه» سراغ «معجزه پروین» رفت/ صدور چند مجوز دیگر به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری کارگردان «معمای شاه» سراغ «معجزه پروین» رفت/ صدور چند مجوز دیگر  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلمنامه‌های «کارخانه نمایش» به تهیه‌کنندگی محمود اربابی، کارگردانی ابراهیم […]

کارگردان «معمای شاه» سراغ «معجزه پروین» رفت/ صدور چند مجوز دیگر

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری کارگردان «معمای شاه» سراغ «معجزه پروین» رفت/ صدور چند مجوز دیگر  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلمنامه‌های «کارخانه نمایش» به تهیه‌کنندگی محمود اربابی، کارگردانی ابراهیم اشرف پور و نویسندگی ابراهیم اشرف پور و سیدوصال خاتمی مقدم کلور، «معجزه پروین» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شریفی نیا، کارگردانی و نویسندگی محمدرضا ورزی، پروانه ساخت گرفتند.
همچنین «شه سوار» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حسین نمازی، «شبنم عشق» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدجواد کاسه ساز و نویسندگی امیرمهدی صادقی و «جمعه بازار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مریم‌سادات بحرالعلومی و نویسندگی پدرام کریمی، موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند. امیدوارم براتون خبر   کارگردان «معمای شاه» سراغ «معجزه پروین» رفت/ صدور چند مجوز دیگر براتون مفید بوده باشه

 
2023-09-26 16:57:31