ورود بیش از پنج هزار دوز واکسن کرونا به استان زنجان به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،دکتر پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: تاکنون بیش از پنج هزار دوز واکسن کرونا برای اقشار پرخطر از قبیل کادر درمان و بهداشت، جانبازان بالای ۵۰ درصد، […]

ورود بیش از پنج هزار دوز واکسن کرونا به استان زنجان

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،دکتر پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: تاکنون بیش از پنج هزار دوز واکسن کرونا برای اقشار پرخطر از قبیل کادر درمان و بهداشت، جانبازان بالای ۵۰ درصد، پرسنل بخش‌های آی سی یو وارد استان و بخش عمده ای از آن تزریق شده است.

وی اضافه کرد: طبق پیش‌بینی انجام گرفته طی ماه‌های آینده با سرعت بیشتری واکسیناسیون در کشور انجام می شود و حجم وسیعی از گروه‌های هدف واکسن کرونا را دریافت می کنند.