هشدار آب منطقه ای گیلان به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گیلان ،شهروندان به حریم رودخانه سفیدرود نزدیک نشوند. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت : برای پیشگیری از حوادث احتمالی ، شرکت های فعال در بستر رودخانه سفیدرود تجهیزات خود را از این رودخانه خارج کرده و شهروندان و مسافران از نزدیک […]

هشدار آب منطقه ای گیلان

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گیلان ،شهروندان به حریم رودخانه سفیدرود نزدیک نشوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت : برای پیشگیری از حوادث احتمالی ، شرکت های فعال در بستر رودخانه سفیدرود تجهیزات خود را از این رودخانه خارج کرده و شهروندان و مسافران از نزدیک شدن به حریم رودخانه سفیدرود و کانال های آب خودداری کنند.

با افزایش دما و ذوب شدن برف در حوضه آب ریز سد سفیدرود و افزایش دبی ورودی این سد ، باهدف کنترل سیلاب های احتمالی ، دبی خروجی سد افزایش و سطح آب رودخانه سفیدرود بالا آمده است.