نوسازی صنعت گیاهان دارویی در اولویت قرار گرفت به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری به گزارش هاریکا خبر به نقل از معاونت علمی و فناوری، حمایت از کشاورزان به عنوان حلقه اصلی کشت، تولید و فروش گیاهان دارویی می‌تواند به توسعه و حذف دست واسطه‌گران از این صنعت کمک کند. بر همین […]

نوسازی صنعت گیاهان دارویی در اولویت قرار گرفت

به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری به گزارش هاریکا خبر به نقل از معاونت علمی و فناوری، حمایت از کشاورزان به عنوان حلقه اصلی کشت، تولید و فروش گیاهان دارویی می‌تواند به توسعه و حذف دست واسطه‌گران از این صنعت کمک کند.
بر همین اساس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نهادهای موثر در این حوزه، اقداماتی برای حمایت از کشاورزان در راستای فروش محصولات گیاهان دارویی برنامه ریزی‌های متعددی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به حمایت از بیمه‌ گیاهان دارویی چون زعفران، زیره سبز و گل محمدی اشاره کرد.
همچنین پروژه هایی با عنوان طرح ملی جهش تولید در راستای توسعه گیاهان دارویی کشور، تولید نهاده تکثیری و بذر گیاهان دارویی کشور و اصلاح و نوسازی گیاهان دارویی کشور اجرایی خواهد شد.
این اقدامات با هدف ارائه تضمین برای فروش محصولات گیاهان دارویی برای کشاورزان اجرایی خواهد شد تا فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی سامان‌دهی شود. به طور مثال دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حوزه تولید و فرآوری اولیه گیاهان دارویی برنامه ریزهای متعددی در راستای افزایش تولید گیاهان دارویی مبتنی بر قرارداد با تشکیل کمیته تولید گیاهان دارویی کشور انجام داده است که اتفاقا یکی از الزامات رونق تولید گیاهان دارویی نگاه ویژه به منابع و تجهیزات متناسب با کشت و فرآوری است.
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با حمایت از اجرایی شدن این پروژه‌ها، به عنوان یکی از بازیگران این عرصه با نهادهای دیگر هم‌افزایی می‌کند.