نماز جمعه فردا در برخی شهرهای استان زنجان برگزار نمی‌شود   به گزارش سایت هاریکا از اخبار زنجان ،رئیس ستاد نماز جمعه استان زنجان‌گفت: فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه فردا(۱۳فروردین) در شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره، صائین‌قلعه و هیدج برگزار نمی‌شود.

نماز جمعه فردا در برخی شهرهای استان زنجان برگزار نمی‌شود

 

به گزارش سایت هاریکا از اخبار زنجان ،رئیس ستاد نماز جمعه استان زنجان‌گفت: فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه فردا(۱۳فروردین) در شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره، صائین‌قلعه و هیدج برگزار نمی‌شود.