نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان در خرداد ماه تشریح شد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،حسن مظفری مدیر کل آموزش و پرورش استان، در جلسه کارگروه امتحانات استان گفت: امتحانات تمامی پایه های ابتدایی با نظر و ارزشیابی حاصل شده در طول سال توسط معلم و با نظارت مدیر به صورت غیر […]

نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان در خرداد ماه تشریح شد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،حسن مظفری مدیر کل آموزش و پرورش استان، در جلسه کارگروه امتحانات استان گفت: امتحانات تمامی پایه های ابتدایی با نظر و ارزشیابی حاصل شده در طول سال توسط معلم و با نظارت مدیر به صورت غیر حضوری انجام می شود.

مظفری در ادامه افزود : امتحانات پایه های هفتم ، هشتم ، دهم و یازدهم متوسطه اول و دوم نیز با نظر و ارزشیابی درطول سال توسط معلم و تحت نظارت مدیر به صورت غیر حضوری صورت خواهد پذیرفت .

مظفری با اشاره به اینکه در امتحانات پایه نهم ۱۴ هزار ۳۰۰ نفرشرکت خواهند کرد ابراز داشت: امتحانات این دانش آموزان در ۴۳۳ مدرسه با سوال هماهنگ استان براساس مصوبه۹۷۷ شورای عالی آموزش و پرورش و به شرط مجوز ستاد کرونا به صورت حضوری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷لغایت ۰۳/۱۷/ ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد .

وی افزود : امتحانات نهایی پایه دوازدهم با شرکت ۸۷۰۰ نفر در ۹۶ حوزه امتحانی با میانگین ۹۰ نفر براساس مصوبه۹۷۷ شورای عالی آموزش و پرورش به شرط مجوز ستاد کرونا به صورت حضوری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۸ صبح برگزار می شود.

مظفری اضافه کرد : ارزشیابی دروس کارگاهی شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای به صورت حضوری با مسئولیت و نظارت معلم در سطح مدارس به صورت داخلی انجام می پذیرد.