ناوگان اتوبوسرانی زنجان از ۲۵ اردیبهشت فعالیت خود را مجددا آغاز می‌کند به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،فرماندار زنجان از آغاز به کار مجدد ناوگان اتوبوسرانی زنجان از شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: شرایط کرونایی زنجان وضعیت بهتری پیدا کرده است‌.

ناوگان اتوبوسرانی زنجان از ۲۵ اردیبهشت فعالیت خود را مجددا آغاز می‌کند

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،فرماندار زنجان از آغاز به کار مجدد ناوگان اتوبوسرانی زنجان از شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: شرایط کرونایی زنجان وضعیت بهتری پیدا کرده است‌.