معادن غیرفعال گیلان از طریق مزایده احیا می‌شوند به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گیلان ،رسام، رئیس اداره معادن و اکتشافات سازمان صمت گیلان گفت: ایجاد سایت معدنی برای جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌های معدنی و متمرکز شدن واحدهای دانه‌بندی به‌منظور نظارت مطلوب را، از برنامه‌های مهم سازمان صمت در سال جدید است. با توجه […]

معادن غیرفعال گیلان از طریق مزایده احیا می‌شوند

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار گیلان ،رسام، رئیس اداره معادن و اکتشافات سازمان صمت گیلان گفت:

ایجاد سایت معدنی برای جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌های معدنی و متمرکز شدن واحدهای دانه‌بندی به‌منظور نظارت مطلوب را، از برنامه‌های مهم سازمان صمت در سال جدید است.

با توجه به نبود پتانسیل‌های رودخانه‌ای و فقر مصالح کوهی، بخش عمده نیاز استان از استان‌های زنجان، قزوین و اردبیل با قیمت‌های بسیار بالا تأمین شود ولی اخیراً با رأی شورای عالی معادن کشور این محدودیت به‌شرط رعایت چارچوب‌های مندرج در قانون مرتفع و به استان گیلان ابلاغ گردید.