«محمد خوانساری» عضو شورای راهبردی بهره‌وری وزارت ارتباطات شد به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری  «محمد خوانساری» عضو شورای راهبردی بهره‌وری وزارت ارتباطات شد , به گزارش هاریکا خبر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، با حکم عیسی زارع پور، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عضویت شورای راهبردی بهره‌وری وزارت […]

«محمد خوانساری» عضو شورای راهبردی بهره‌وری وزارت ارتباطات شد

به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری  «محمد خوانساری» عضو شورای راهبردی بهره‌وری وزارت ارتباطات شد , به گزارش هاریکا خبر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، با حکم عیسی زارع پور، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عضویت شورای راهبردی بهره‌وری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.
این حکم با توجه به ماده (۵) برنامه ششم توسعه کشور و به موجب بند «الف» برنامه جامع بهره‌وری کشور، در راستای اجرای «نظامنامه متولیان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور» و بند ۱-۱-۷ «نظامنامه مدیریت بهره‌وری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، به امضا رسیده است.
محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران است که با حفظ سمت به عنوان «عضو شورای راهبردی بهره‌وری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» نیز منصوب شده است.
محمد خوانساری به تازگی و با حکمی از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، به عضویت حقیقی شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور نیز منصوب شده است.
اواسط بهمن ماه ابراهیم رئیسی با استناد به بند ۱۸ ماده ۴ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که به ترکیب اعضای این شورا اشاره دارد، «محمد خوانساری»، «مهدی اخوان بهابادی» و «محمد کاظمی فرد» را به عنوان اعضای حقیقی شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرد.