لحظاتی از پشت صحنه موقعیت مهدی منتشر شد به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری لحظاتی از پشت صحنه موقعیت مهدی منتشر شد  تیزر پشت صحنه فیلم سینمایی موقعیت مهدی که در چهلمین جشنواره فجر با کاندید شدن در ۱۴ رشته، بیشترین تعداد نامزدی در این دوره را بدست آورد، منتشر شد. امیدوارم […]

لحظاتی از پشت صحنه موقعیت مهدی منتشر شد

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری لحظاتی از پشت صحنه موقعیت مهدی منتشر شد  تیزر پشت صحنه فیلم سینمایی موقعیت مهدی که در چهلمین جشنواره فجر با کاندید شدن در ۱۴ رشته، بیشترین تعداد نامزدی در این دوره را بدست آورد، منتشر شد. امیدوارم براتون خبر   لحظاتی از پشت صحنه موقعیت مهدی منتشر شد براتون مفید بوده باشه

 
2022-04-06 15:19:30