طرح‌های زیستی برای توسعه صنایع غذایی حمایت می شوند به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری به گزارش هاریکا خبر به نقل از معاونت علمی و فناوری، «فراخوان حمایت از طرح های زیست فناورانه در حوزه صنایع غذایی» با اولویت «تولید طعم دهنده‌های طبیعی و سنتزی»، «تولید رنگ‌های خوراکی طبیعی و سنتزی»، «تولید […]

طرح‌های زیستی برای توسعه صنایع غذایی حمایت می شوند

به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری به گزارش هاریکا خبر به نقل از معاونت علمی و فناوری، «فراخوان حمایت از طرح های زیست فناورانه در حوزه صنایع غذایی» با اولویت «تولید طعم دهنده‌های طبیعی و سنتزی»، «تولید رنگ‌های خوراکی طبیعی و سنتزی»، «تولید استارترهای لبنی پروبیوتیک‌های صنایع غذایی» و «تولید انواع امولسیفایرها و استابلایژرها» منتشر شد.
این فراخوان به دنبال حمایت از طرح های پیشنهادی شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی برای تولید بار اول، توسعه مقیاس، توسعه بازار و طرح‌های فناورانه با قابلیت کاهش وابستگی یا افزایش صادرات است که توسط دبیرخانه فناوری‌های نوین کشاورزی و غذای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه های متولی با هدف دستیابی به امنیت غذایی پایدار منتشر شده است.
همه فناوران می توانند طرح‌هایی که «سطح آمادگی فناوری و سطح آمادگی بازار»، «زیرساخت تولید یا امکان همکاری با سایر شرکت‌های تولیدی»، «وجود بازار داخلی یا خارجی برای محصول»، «بهره‏‌برداری از فناوری‌های جدید و کارآمد در توسعه محصول» و «امکان اخذ مجوزات لازم برای طرح» خود را دارند را ارائه کنند.
از تمامی شرکت های دانش بنیان و خلاق، صنایع بزرگ تولیدی، هسته های فناور و دیگر شرکت ها دعوت می شود، تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ارائه طرح خود اقدام کنند.