صاحبان خودرو‌های مخدوش کننده پلاک به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گیلان ،طالبی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: علیرغم تذکرات متعدد، مردم ممنوعیت تردد شبانه را جدی نگرفته و در ساعات اولیه هر شب بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه‌هزار جریمه خودرو را در گیلان ثبت […]

صاحبان خودرو‌های مخدوش کننده پلاک به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گیلان ،طالبی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت:

علیرغم تذکرات متعدد، مردم ممنوعیت تردد شبانه را جدی نگرفته و در ساعات اولیه هر شب بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه‌هزار جریمه خودرو را در گیلان ثبت می‌کنیم که به نوبه خود رکورد است.

متاسفانه اعمال محدودیت‌های تردد باعث شده برخی از شهروندان اقدام به دستکاری پلا‌ک خودروهای خود می‌کنند و باعث می‌شود دوربین به اشتباه جریمه را برای مالک خودرویی دیگر ثبت کند که در این حوزه نیز بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ خودرو به اتهام مخدوش کردن پلاک به مراجع قضایی معرفی شدند.