شروع فعالیت پنج کتابرسان سیار روستایی در استان زنجان به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان گفت: در حال حاضر سه کتابرسان در شهرستان‌های زنجان، ماهنشان و خدابنده فعال است، در راستای ترویج فرهنگ مطالعه پیگیری برای ایجاد دو کتابرسان سیار دیگر نیز انجام شد و در همین راستا […]

شروع فعالیت پنج کتابرسان سیار روستایی در استان زنجان

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار زنجان ،مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان گفت:

در حال حاضر سه کتابرسان در شهرستان‌های زنجان، ماهنشان و خدابنده فعال است، در راستای ترویج فرهنگ مطالعه پیگیری برای ایجاد دو کتابرسان سیار دیگر نیز انجام شد و در همین راستا قرار است دو کتابرسان سیار هم در شهرستان‌های ابهر و طارم راه‌اندازی ایجاد شود که تا ۲۰ روز آینده این کار انجام خواهد شد.

هر کتابرسان سیار به طور متوسط به ۱۰ روستا خدمت‌رسانی می‌کند، فاصله زمانی حضور کتابرسان در هر روستا یک هفته است و مدت زمان حضور آن نیز ۲ روز است که اهالی روستا استفاده بیشتری از کتاب‌ها ببرند.

نقاشی، اجرای تئاتر، پخش فیلم، ساختن کاردستی، کتابخوانی و قصه‌ گویی از جمله فعالیت‌های دیگری است که توسط کتابرسانان سیار انجام می‌شود.