سلول‌درمانی به کمک بیماران دچار سوختگی می‌آید به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری به گزارش هاریکا خبر به نقل از معاونت علمی و فناوری، فناوری سلول‌درمانی کمک می‌کند تا بافت‌های آسیب‌دیده از سوختگی، بازسازی شوند؛ پژوهشگران درصدد هستند تا با پیشرفت در این حوزه، به دانش گسترده‌تری در این زمینه دست یابند. […]

سلول‌درمانی به کمک بیماران دچار سوختگی می‌آید

به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار فناوری به گزارش هاریکا خبر به نقل از معاونت علمی و فناوری، فناوری سلول‌درمانی کمک می‌کند تا بافت‌های آسیب‌دیده از سوختگی، بازسازی شوند؛ پژوهشگران درصدد هستند تا با پیشرفت در این حوزه، به دانش گسترده‌تری در این زمینه دست یابند.
تعداد بیماران دچار سوختگی و بستر شده در کشور طی سال ۱۳۹۵، حدود ۴۸ هزار نفر بوده است. در حالی که با توجه به آمار کشور آمریکا که ۱۸۷ نفر به ازای هر یک میلیون نفر است، این میزان در کشور ما می‌بایست حداکثر ۱۴۹۰۰ نفر باشد.
سوختگی، ششمین دلیل مرگ‌ومیر در کشور است که بیشتر موارد آن غیرعمدی است و در خانه یا محیط کار رخ می‌دهد.
آمارها بیانگر آن هستند که با اینکه سالانه حدود ۴۸ هزار مورد سوختگی در بیمارستان‌های مختلف کشور بستری می‌شوند اما تعداد افراد دچار سوختگی در کشور، بسیار بیشتر از این تعداد است زیرا بسیاری از این بیمارانی که اکثرا در خانه دچار سوختگی می‌شوند، خوددرمانی می‌کنند.
حداقل ۲۰درصد بیماران دچار سوختگی نیازمند سلول‌درمانی جهت بازسازی بافت از بین رفته هستند. دانشی که علاوه بر خدماتی که تا به امروز به بیماران سوختگی در سراسر جهان ارائه داده، با متدها و پژوهش های جدید، زمینه های جدیدتری برای خدمت رسانی به بیماران دچار سوختگی را به وجود آورده است.